جستجو پیشرفته محصولات

سیزدهمین دوره آموزش نرم افزار های پرکاربرد مهندسی

محل برگزاری دوره 

مــازنـدران، بابل، خیـابان شریعتــی، دانشـــگاه صنعتـــی نوشیروانـــی بابل

جدیدترین دوره های آموزشی
بهترین دوره های آموزشی مخصوص دانشجویان
مشاهده بیشتر
نرم افزار شبیه سازی
آموزش جامع آباکوس
مدت زمان آموزش
40 قسمت
نوع تدریس
آنلاین / دانلودی
580000 تومان
آموزش
جــدید
0
دانشجو
زبان آموزش
فارسی
مدت زمان آموزش
22 ساعت آموزشی
نوع تدریس
حضوری / دانلودی
250000 تومان
آموزش
جــدید
20
دانشجو
زبان آموزش
فارسی
مدت زمان آموزش
22 ساعت آموزشی
نوع تدریس
حضوری / دانلودی
200000 تومان
آموزش
جــدید
33
دانشجو
نرم افزارهای مهندسی برق
دوره آموزش مقدماتی PLC
زبان آموزش
فارسی
مدت زمان آموزش
22 ساعت آموزشی
نوع تدریس
حضوری / دانلودی
250000 تومان
آموزش
جــدید
21
دانشجو
نرم افزار نقشه کشی
دوره آموزش نرم افزار اتوکد
زبان آموزش
فارسی
مدت زمان آموزش
22 ساعت آموزشی
نوع تدریس
حضوری / دانلودی
250000 تومان
آموزش
جــدید
13
دانشجو