جستجو پیشرفته محصولات

پژوهشکده علم و فناوری سراج
معاونت علمی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
4 دوره آموزشی
100 دانشجو
4 استاد حرفه ای
88 ساعت آموزش
جدیدترین دوره های آموزشی
بهترین دوره های آموزشی مخصوص دانشجویان
مشاهده بیشتر
زبان آموزش
فارسی
مدت زمان آموزش
2 ساعت آموزشی
نوع تدریس
حضوری
15000 تومان
80%
رضایت
23
دانشجو
زبان آموزش
فارسی
مدت زمان آموزش
2 ساعت آموزشی
نوع تدریس
حضوری / دانلودی
آمـوزش
رایــگان
آموزش
جــدید
88
دانشجو
مدت زمان آموزش
40 قسمت
نوع تدریس
آنلاین / دانلودی
700000 تومان
آموزش
جــدید
2
دانشجو
زبان آموزش
فارسی
مدت زمان آموزش
22 ساعت آموزشی
نوع تدریس
حضوری / دانلودی
250000 تومان
آموزش
جــدید
20
دانشجو
زبان آموزش
فارسی
مدت زمان آموزش
22 ساعت آموزشی
نوع تدریس
حضوری / دانلودی
200000 تومان
آموزش
جــدید
33
دانشجو
نرم افزارهای مهندسی برق
دوره آموزش مقدماتی PLC
زبان آموزش
فارسی
مدت زمان آموزش
22 ساعت آموزشی
نوع تدریس
حضوری / دانلودی
250000 تومان
آموزش
جــدید
21
دانشجو