عنوان دوره:آموزش نرم افزار Star ccm
کاربرد نرم افزار:نرم افزار شبیه سازی سیالات
سرفصل ها:سرفصل دوره مقدماتی نرم افزار +star ccm:
1. شبیه سازی جریان سطح آزاد
2. تشریح انواع مش بندی
3. معرفی شرایط مرزی در نرم افزار
4. معرفی مدلهای فیزیکی مسئله
5. شبیه سازی جریان پایا و ناپایا
با رویکرد مثال کاربردی زیر:
مدلسازی کشتی و جسم شناور
شبیه سازی آن در نرم افزار
روش های شبکه بندی روی شناور
محاسبه نیرو و ممان وارد بر شناور
محاسبه حرکات شناور
شبیه سازی سطح آزاد
شبیه سازی و تحلیل آب آرام، امواج منظم و امواج تصادفی دریا
ساخت انیمیشن و مدلهای گرافیکی حاصل از شبیه سازی
ساعت و تعداد جلسات :10 جلسه (20 ساعت)
مدرس:حسین جانبازی ( ارشد مکانیک )
زمان کلاس:یکشنبه و سه شنبه ساعت 18 تا 20
مکان کلاس:دانشگاه نوشیروانی بابل
تاریخ شروع و پایان دوره:آبانماه 1396 لغایت اواخر آذر 1396
هزینه دوره:دانشجویان دانشگاه نوشیروانی: 75 هزار تومان
دانشجویان دانشگاه مازندران: 100 هزار تومان دانشگاه طبری و علوم فنون: 100 هزار تومان
دانشجویان سایر دانشگاه ها: 150 هزار تومان