عنوان دوره:آموزش نرم افزار SolidWorks
کاربرد نرم افزار:نرم افزار مدلسازی، طراحی، نقشه کشی مهندسی
سرفصل ها:1. معرفی کاربردهای نرم افزار و روش نصب آن
2. آموزش طراحی دوبعدی در محیط part
3. آموزش طراحی سه بعدی به کمک افزایش و برش
4. آموزش اتصال قطعات در محیط assembly
5. آشنایی با انواع mate ها
6. آشنایی با design library
7. آشنایی با محیط drawing

ساعت و تعداد جلسات: 10 جلسه (20 ساعت)
مدرس:امیرحسین نوشین
زمان کلاس:پنجشنبه ها ساعت 13 تا 17
مکان کلاس:دانشگاه نوشیروانی بابل
تاریخ شروع و پایان دوره:آبانماه 1396 لغایت اواخر آذر 1396
هزینه دوره:دانشجویان دانشگاه نوشیروانی: 50 هزار تومان
دانشجویان دانشگاه مازندران: 70 هزار تومان
دانشگاه طبری و علوم فنون: 70 هزار تومان
دانشجویان سایر دانشگاه ها: 100 هزار تومان

register