عنوان دوره:آموزش PLC
کاربرد نرم افزار:اتوماسیون صنعتی ، شبکه های صنعتی
سرفصل ها:1. معرفی کاربردهای plc
2. آشنایی با شرکت های تولید کننده plc
3. آموزش و طراحی مدارات فرمان
4.شبیه سازی مدارات فرمان با نرم افزار Festo Fluid Sim
5.آموزش و طراحی مدارات منطقی ، حافظه های منطقی و شمارنده ها
6.شبیه سازی مدارات منطقی با نرم افزار Electronic Workbench
7.آشنایی و آموزش نرم افزار LOGO soft
8.برنامه نویسی به زبان LAD و FBD
9.آشنایی با نرم افزار Step7
تعداد جلسات :10 جلسه (20 ساعت)
مدرس:محمدرضا خواجه وندی ( ارشد برق )
زمان کلاس:پنجشنبه ها 9 صبح تا 13
مکان کلاس:دانشگاه نوشیروانی بابل
تاریخ شروع و پایان دوره:آبانماه 1396 لغایت اواخر آذر 1396
هزینه دوره:دانشجویان دانشگاه نوشیروانی: 50 هزار تومان
دانشجویان دانشگاه مازندران: 70 هزار تومان
دانشگاه طبری و علوم فنون: 70 هزار تومان
دانشجویان سایر دانشگاه ها: 100 هزار تومان