عنوان دوره:آموزش فوتوشاپ مقدماتی
کاربرد نرم افزار:پرکاربردترین نرم افزار طراحی گرافیکی
سرفصل ها:1. آشنایی با اصول طراحی و آشنایی با چاپ و رنگ
2. آشنایی با محیط فتوشاپ و ابزار های آن
3. کنترل و انتقال و برش اشیاء
4. انواع سلکشن یا انتخاب - پروژه
5. کار با لایه ها و پنل لیر
6. آشنایی با ابزارهای Retouching و Painting
7. کار با ابزار ترسیم - پروژه
8. کار با متن
9. کار با Belending Mode
10. Layer Style و filter gallery - پروژه
تعداد جلسات :10 جلسه (20 ساعت)
مدرس:محمدرضا احمدی
زمان کلاس: چهارشنبه ها ساعت 13 تا 17

مکان کلاس:دانشگاه نوشیروانی بابل
تاریخ شروع و پایان دوره:آبانماه 1396 لغایت اواخر آذر 1396
هزینه دوره:دانشجویان دانشگاه نوشیروانی: 50 هزار تومان
دانشجویان دانشگاه مازندران: 70 هزار تومان
دانشگاه طبری و علوم فنون: 70 هزار تومان
دانشجویان سایر دانشگاه ها: 100 هزار تومان