عنوان دوره:آموزش نرم افزار MATLAB
کاربرد نرم افزار:نرم افزار محاسباتی کاربردی در تمامی رشته ها
سرفصل ها:1. آشنایی با منوها و پنجره های مختلف نرم افزار
2. کار با عملیات و توابع ریاضی
3. نحوه ی نوشتن M-File و قوانین مربوط به استفاده از M-File
4. ماتریس ها و عملگرهای ماتریسی و تغییرات در ماتریس های چند بعدی
5. برنامه نویسی توابع و افزودن آنها به کتابخانه نرم افزار
6. کنترل روند برنامه در MATLAB
7. رسم منحنی های دوبعدی و سه بعدی
8. ترسیم پیشرفته نمودار در MATLAB
9. انجام محاسبات با جعبه ابزار Mupad
10. آشنایی و مدلسازی مسائل ساده با Simulink
11. آشنایی با طراحی رابط کاربری گرافیکی GUI
تعداد جلسات: 10 جلسه (20 ساعت)
مدرس:حامی مهدوی ( ارشد برق )
زمان و مکان کلاس:شنبه و دوشنبه ساعت 18 تا 20 در دانشگاه نوشیروانی
تاریخ شروع و پایان دوره:اواسط آبانماه 1396 لغایت اواخر آذر 1396
هزینه دوره:دانشجویان دانشگاه نوشیروانی: 50 هزار تومان
دانشجویان دانشگاه مازندران: 60 هزار تومان
دانشگاه طبری و علوم فنون: 70 هزار تومان
دانشجویان سایر دانشگاه ها: 100 هزار تومان