عنوان دوره:آموزش نرم افزار Excel
کاربرد نرم افزار:از این برنامه برای انجام محاسبات ریاضی و کشیدن نمودار به وسیله ابزارهای گرافیکی استفاده می شود.
سرفصل ها:1. آشنایی با محیط 2016 Excel
2. تکنیک های انتخاب
3. عملیات روی ردیف هاو ستون ها و سلول های فعال
4. کار با کار برگ ها
5. فرمت بندی وتراز کردن فرم ها و اعداد
6. فریز کردن عنوان ردیف ها و ستون ها
7. آشنایی با بکارگیری فرمول ها و توابع
8. آشنایی با رسم انواع نمودار ها
9. مرتب سازی و فیلتر گذاری داده ها
10. تنظیم و چاپ
تعداد جلسات: 10 جلسه (20 ساعت)
مدرس:میلاد پوراسماعیل
زمان کلاس:
یکشنبه و سه شنبه ساعت 18 تا 20
مکان کلاس:دانشگاه نوشیروانی بابل
تاریخ شروع و پایان دوره:آبانماه 1396 لغایت اواخر آذر 1396
هزینه دوره:دانشجویان دانشگاه نوشیروانی: 50 هزار تومان
دانشجویان دانشگاه مازندران: 70 هزار تومان
دانشگاه طبری و علوم فنون: 70 هزار تومان
دانشجویان سایر دانشگاه ها: 100 هزار تومان

register