عنوان دوره:آموزش نرم افزار ETABS
کاربرد نرم افزار:نرم افزار طراحی سازه های بتنی
سرفصل ها:1. بررسی پلان معماری جهت ارزیابی اولیه
2. نکات کاربردی مدلسازی سازه در نرم افزار
3. آموزش کامل بارگذاری در ایتبس
4. بررسی بارهای زنده مرده در مبحث ششم
5. تشریح کامل پارامترهای نیروی زلزله در استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم) و انواع روشهای اعمال آن در نرم افزار
6. نکات کاربردی مربوط به بارگذاری آسانسور، راه پله، بالکن ها و …
7. ترکیب بارها و آیین نامه ها
8. ضوابط لرزه ای در سازه ها
9. ضرایب اصلاحی اعضا
10. تحلیل سازه و بررسی نتایج حاصل، نحوه یافتن خطاهای رایج بر اساس نتایج آنالیز
11. بررسی کامل نتایج طراحی سازه بتنی و نحوه بهینه سازی مقاطع
12. طراحی فونداسیون و شمع
تعداد جلسات :10 جلسه (20 ساعت)
مدرس:تقی مفید(دانشجوی دکترای زلزله)
زمان کلاس:سه شنبه ها ساعت 12 تا 14
چهارشنبه ها ساعت 11 تا 13
مکان کلاس:دانشگاه طبری بابل
تاریخ شروع و پایان دوره:اواخر اسفند 1396 لغایت اواخر اردیبهشت 1397
هزینه دوره:50 هزار تومان