عنوان دوره:آموزش زبان برنامه نویسی #C
کاربرد نرم افزار:زبان جامع برنامه نویسی
سرفصل ها:1. مفاهیم و مقدمات کامپیوتر، الگوریتم و فلوچارت و آشنایی با زبان
2. بررسی متغیر ها و عبارات
3. کنترل جریان
4. طراحی و پیاده سازی توابع
5. اشکال زدایی و مدیریت خطا
6. برنامه نویسی شی گرا و نوشتن کلاس
7. کار با کلکسیون و ژنریک ها
8. بررسی و بکارگیری فرم ها و کنترل ها
9. استقرار برنامه های کاربردی ویندوز
10. کار با داده سیستم فایل و اسناد XML
11. طراحی و پیاده سازی با LINQ
12. آموزش نوشتن نرم افزار دانلود در محیط کنسول (پروژه پایانی)
تعداد جلسات :10 جلسه (20 ساعت)
مدرس:حسین رحیمی ( کد نویس #C)
زمان کلاس ها: پنجشنبه ها ساعت 13 تا 17
مکان کلاس:دانشگاه نوشیروانی بابل
تاریخ شروع و پایان دوره:آبانماه 1396 لغایت اواخر آذر 1396
هزینه دوره:دانشجویان دانشگاه نوشیروانی: 75 هزار تومان
دانشجویان دانشگاه مازندران: 100 هزار تومان
دانشگاه طبری و علوم فنون: 100 هزار تومان
دانشجویان سایر دانشگاه ها: 150 هزار تومان