عنوان دوره:آموزش نرم افزار CATIA
کاربرد نرم افزار:نرم افزار مدلسازی ، طراحی، نقشه کشی و ساخت که در صنایع مختلف همچون خودروسازی، هوافضا، کارخانجات ساخت لوازم خانگی و ... کاربرد دارد.
سرفصل ها:1. معرفی کاربردهای نرم افزار Catia
2. آموزش ترسیمات دوبعدی
3. آموزش مدلسازی قطعات
4. آموزش تهیه نقشه از مدلهای تولید شده
5. آموزش مونتاژ قطعات
6. آموزش چندین مثال کاربردی
زمان کلاس و مکان :کلاس 1: پنجشنبه ها ساعت 9 صبح تا 13 دردانشگاه نوشیروانی
کلاس 2: پنجشنبه ها ساعت 9 صبح تا 13 دردانشگاه مازندران

تاریخ شروع و پایان دوره:اواسط آبانماه 1396 لغایت اواخر آذر 1396
مدرس:مهندس آرمان قلی زاده
مهندس محمدصادق جوادی
تعداد جلسات :10 جلسه (20 ساعت)
هزینه دوره:دانشجویان دانشگاه نوشیروانی: 50 هزار تومان
دانشجویان دانشگاه مازندران: 70 هزار تومان
دانشگاه طبری و علوم فنون: 70 هزار تومان
دانشجویان سایر دانشگاه ها: 100 هزار تومان