عنوان دوره:آموزش AVR
کاربرد نرم افزار:جزء چارت درسی مهندسی برق و کامپیوتر
آشنایی با اصول رباتیک
تبدیل ایده به عمل
سرفصل ها:1-آموزش محیط نرم افزارbascom
2-میکرو کنترلر
3-عملگرهای ریاضی و منطقی
4-توابع ریاضی و دستورات اولیه
5-دستورات شرطی و حلقه ها
6-آشنایی با پروگرامر و پروگرام کردن(پروژه)
7-اشنایی با LCD و نحوه معرفی در برنامه
8-آموزش کار با بِرد بورد
9-انجام چند پروژه کاربردی برای تحکیم آموخته ها
تعداد جلسات :10 جلسه (20 ساعت)
مدرس:امیرحسین مرادیان
زمان کلاس :پنجشنبه ها ساعت 13 تا 17
مکان کلاس:دانشگاه نوشیروانی بابل
تاریخ شروع و پایان دوره:آبانماه 1396 لغایت اواخر آذر 1396
هزینه دوره:دانشجویان دانشگاه نوشیروانی: 50 هزار تومان
دانشجویان دانشگاه مازندران: 70 هزار تومان
دانشگاه طبری و علوم فنون: 70 هزار تومان
دانشجویان سایر دانشگاه ها: 100 هزار تومان