عنوان دوره:آموزش نرم افزار ANSYS
کاربرد نرم افزار:انجام تحلیل و ارزیابی رفتار انواع المانهای سازه ای و غیر سازه ای در عمران و مکانیک
سرفصل ها:1. معرفی نرم افزار و کاربردهای خاص آن
2. معرفی روشهای مختلف ساخت مدلها
3. آموزش روشهای شبکه بندی
4. آموزش روشهای بارگذاری
5. معرفی انواع روشهای تحلیل
6. نحوه ارائه خروجی
7. آشنایی با تکنیک های مدلسازی
8. روش مدلسازی قطعات کامپوزیت
9. روش مدلسازی کمانش در صفحات فولادی
10. روش مدلسازی و ارزیابی خرپاهای دو بعدی
11. مقاوم سازی تیر بتن مسلح با استفاده از الیاف FRP
12. مدلسازی و تحلیل ستون های بتن مسلح تحت بار محوری و لنگر خمشی
13. نحوه مدلسازی انواع مختلف دیوار برشی فولادی و غیره
14. معرفی مدلسازی پارامتری مدلها
15. آموزش روش پیشرفته و حرفه ای مدلسازی به روش APDL
ساعت و تعداد جلسات :10 جلسه (20 ساعت)
مدرس:یاسر یدالهی ( دانشجوی دکترای سازه )
زمان کلاس (2 گروه):چهارشنبه ها ساعت 13 تا 17
مکان کلاس:دانشگاه نوشیروانی بابل
تاریخ شروع و پایان دوره:آبانماه 1396 لغایت اواخر آذر 1396
هزینه دوره:دانشجویان دانشگاه نوشیروانی: 75 هزار تومان
دانشجویان دانشگاه مازندران: 100 هزار تومان دانشگاه طبری و علوم فنون: 100 هزار تومان
دانشجویان سایر دانشگاه ها: 150 هزار تومان