عنوان دوره:آموزش آلتیوم دیزاینر و پروتئوس
کاربرد نرم افزار:طراحی بردهای مدار چاپی ( PCB )
سرفصل ها:1. آشنایی با نرم افزار
2. طراحی مدارات الکترونیکی در شماتیک نرم افزار
3. ساخت PCB با شماتیک مدار
4. طراحی فوت پرینت های ناموجود در کتابخانه ها و ساخت فوت پرینت جدید
5. طراحی بردهای چاپی به صورت مهندسی معکوس
1. آشنایی با نرم افزار
2. طراحی مدارات الکترونیکی در شماتیک نرم افزار
3. ساخت PCB با شماتیک مدار
4. طراحی فوت پرینت های ناموجود در کتابخانه ها و ساخت فوت پرینت جدید
5. طراحی بردهای چاپی به صورت مهندسی معکوس
6. طریقه نصب نرم افزار پروتئوس
7. آشنایی با محیط نرم افزار پروتیوس Proteus ( شماتیک )
8. طراحی Pcb با استفاده از نرم افزار پروتیوس

تعداد جلسات :10 جلسه (20 ساعت)
مدرس:محمدرضا خواجه وندی( ارشد برق )
زمان کلاس:کلاس1: چهارشنبه ها ساعت 13 تا 17

مکان کلاس:دانشگاه نوشیروانی بابل
تاریخ شروع و پایان دوره:آبانماه 1396 لغایت اواخر آذر 1396
هزینه دوره:دانشجویان دانشگاه نوشیروانی: 50 هزار تومان
دانشجویان دانشگاه مازندران: 70 هزار تومان
دانشگاه طبری و علوم فنون: 70 هزار تومان
دانشجویان سایر دانشگاه ها: 100 هزار تومان