عنوان دوره:آموزش نرم افزار ABAQUS
کاربرد نرم افزار:نرم افزار تحلیل اجزای محدود و دارای کاربردی گسترده، در کلیه رشته های مهندسی
سرفصل ها:1. آموزش اصول مدلسازی در فضای دوبعدی و سه بعدی
2. آموزش تعریف انواع مصالح فولادی و بتنی و ...
3. آموزش نحوه اعمال شرایط مرزی
4. آموزش بارگذاری با تئوری های مختلف
5. تحلیل سه بعدی ، المان های Solid
6. تحلیل پوسته ، المان های shell
7. آشنایی با حلگرهای Explicit و Implicit
8. آموزش محیط مش بندی و تئوری حساسیت مش
9. معرفی خروجی‌ها و نتایج مورد نیاز و قابل اکتساب در نرم‌افزار
10. آموزش نحوه نمایش کاربردی نتایج و گرفتن خروجی‌ها از نرم‌افزار
11. آموزش مدلسازی بارگذاری‌های استاتیکی و دینامیکی
12. آموزش مدلسازی کمانش صفحه
13. آموزش مدلسازی تیر تحت بارهای مختلف
14. آموزش مدلسازی ترک
ساعت و تعداد جلسات :10 جلسه (20 ساعت)
مدرس:تقی مفید ( دانشجوی دکترای زلزله )
زمان کلاس :جمعه ها 9:30 تا 13:30
مکان کلاس:موسسه آموزش عالی صالحان
تاریخ شروع و پایان دوره:بهار 1397
هزینه دوره:75 هزار تومان