آموزش مدلسازی شکل دهی با قالب سینوسی در آباکوس
 
  فورجینگ (Forging) یا همان آهنگری یک فرآیند شکل دهی فلزات توسط نیروی فشاری متمرکز است. آهنگری یکی از قدیمی ترین فرآیندهای شکل دهی فلزات است. امروزه شکل دهی فلزات به عنوان یکی از روش های مهم ساخت و تولید قطعات محسوب می شود. از این رو شناخت هر چه دقیق تر آن، صنعت گران را به سمت تولید قطعات با کیفیت بالاتر سوق می دهد.
در این فیلم نحوه ی مدلسازی فرآیند شکل دهی بوسیله یک قالب سینوسی درنرم افزار آباکوس توضیح داده می شود.

 

مدت زمان فیلم: 26 دقیقه
ارائه شده توسط: Abaqus Acumen
   دانلود رایگان آموزش مدلسازی شکل دهی با قالب سینوسی در آباکوس