آموزش مدلسازی تست سختی برینل در آباکوس
 
سختی برینل (به انگلیسی: Brinell hardness) یکی از معیارهای سختی است که بر اساس مقاومت مواد در برابر فروروندهٔ کروی شکل از جنس فولاد یا کاربید تنگستن سختی آنها را تعیین می‌کند.
این روش در سال ۱۹۰۰ توسط مهندس سوئدی یوهان آگوست برینل پیشنهاد شد. سختی مواد در این روش بصورت زیر محاسبه می‌شود:

 

مدت زمان فیلم: 20 دقیقه
ارائه شده توسط: Abaqus Acumen
   دانلود رایگان آموزش مدلسازی تست سختی برینل در آباکوس