هسته مکانیک:

از ابتدای تاسیس پژوهشکده سراج شاید بتوان گفت اولین محصولی که برای تولید، کار شد، ساخت آبنمای لامینار یا نازل لامینار است…
این پروژه پس از چند سال متوالی کار، اکنون از مرحله ساخت نمونه آزمایشگاهی گذشته و در مسیر تولید نمونه برای ساخت صنعتی می باشد که از افتخارات پژ<هشکده سراج است.
قابل ذکر است که پشتوانه دانشی و فنی این پروژه مربوط به حوزه مکانیک سیالات بوده و ساخت نمونه مشابه داخلی نایاب یا کمیاب است که قیمت بالایی نیز دارد.
در ادامه تصاویر مربوط به تست های خروجی نازل ساخته شده پژوهشکده سراج آمده اس
ت:

photo_2016-10-15_12-39-43

photo_2016-10-15_12-40-02

قرار دادن LED بر آبنمای لامینار

photo_2016-10-15_12-40-08

ساخت حباب بسیار زیبا با آبنمای ساخته شده پژوهشکده سراج :

photo_2016-10-15_12-40-18