هسته شیمی-مواد:

این زمینه نیز از زمینه هاییست که پژوهشکده سراج موفق به کسب موفقیت هایی در مرحله تولید و ساخت محصول شده است.
با راهنمایی های استاد ارجمند جناب دکتر امینی راد، از حدود 4 سال پیش مطالعه و پژوهش بر روی رح جدایی جوهر از کاغذ که مقوله پراهمیت صنعتیست شروع شده و تا تولید کاغذ با 95 درصد خلوص از روی کاغذ مستعمل و جوهری پیش رفت که هم اکنون در حال مطالعه و پژوهش برای ادامه مراحل کار است
.

فرایند تولید کاغذ سفید از کاغذ جوهری

photo_2016-10-15_13-19-24

جوهر جدا شده از کاغذ…

photo_2016-10-15_13-19-13