قوانین کلی سایت پژوهشکده سراج:
قبل از استفاده از امکانات سایت پژوهشکده سراج، کلیه کاربران بهتر است که قوانین سایت را مطالعه، قبول و رعایت فرمایند و ثبت نام در سایت به معنی پذیرش تمام قوانین سایت می باشد.

 

قوانین سایت پژوهشکده سراج:
  1. سایت پژوهشکده سراج، در زمینه های علمی و پژوهشی فعالیت می نماید.
  2. جهت شرکت در دوره های آموزشی برگزار شده توسط پژوهشکده سراج، می بایست ابتدا در این سایت ثبت نام نمائید.
  3. ثبت نام در بیش از سه دوره به صورت هم زمان، ممکن نمی باشد.
  4. کلیه مدارک و اطلاعات خواسته شده از کاربر مانند عکس و … باید با کیفیت مناسب، بارگذاری شوند.
  5. شرکت کنندگان در هر دوره میتوانند فیلم های مربوط به آن دوره را به صورت رایگان دانلود نمایند.