تحلیل کمانش و پس کمانش ورق در آباکوس به روش RIKS
بارهای فشاری ایجاد شده در یک ورق می توانند موجب ایجاد پدیده کمانش شوند.بنابراین در نظر گرفتن این پدیده در تحلیل سازه ها بسیار حائز اهمیت است. در این آموزش، تحلیل کمانش و پس کمانش یک ورق فولادی  به روش RIKS در نرم افزار آباکوس، نشان داده می شود.

01

مدت زمان فیلم: 9 دقیقه
ارائه شده توسط: TrendingMech Videos
دانلود رایگان فیلم آموزش تحلیل کمانش و پس کمانش ورق در آباکوس به روش RIKS