شبیه سازی استنت و بالن جراحی عروق قلبی در آباکوس
استنت‌ها لوله‌های توری فلزی از جنس ویژه هستند که پیش از استفاده بصورت جمع شده و کوچک توان عبور در درون هرنوع مجرا و رگ را داشته و در زمان قرار گرفتن در محل مورد نظر قابلیت بازشدن و افزایش در حجم به ابعاد مورد نیاز پزشک را دارا می‌باشند.
از استنت در باز نگه داشتن عروق کرونر، مجرای اورتر یا میزنای، میزراه یا اورترا، مری و غیره استفاده می‌گردد. استنت برای باز نگه‌ داشتن سرخرگ‌های کرونر پس از آنژیوپلاستی بکارمی‌رود.

رگ‌بازسازی یا آنژیوپلاستی (به انگلیسی: Angioplasty) یا رگ‌بازسازی شیوه‌ای درمانی برای رفع تنگی رگهای خونی است. از این عمل اغلب در آنژین صدری و برای رفع گرفتگی سرخ‌رگ‌های اکلیلی (کُرنری) قلب استفاده می‌شود، ولی در مورد سایر سرخرگها نیز ممکن است.
 

02

مدت زمان فیلم: 20 دقیقه
ارائه شده توسط: B.W. Lee
دانلود رایگان فیلم آموزشی شبیه سازی استنت و بالن جراحی عروق قلبی در آباکوس