سایت پژوهشکده سراج  توسط معاونت آموزش پژوهشکده سراج، راه اندازی شده است.
 
اهدف سایت پژوهشکده ی سراج:
  • معرفی پژوهشکده سراج و گزارش عملکرد آن
  • معرفی ایده های پژوهشی و تکنولوژی های جدید مهندسی
  • ارائه محتواهای علمی و پژوهشی انجام شده در این پژوهشکده
  • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و ثبت نام اینترنتی دانشجویان در این دوره ها
  • فروش فیلم های ضبط شده در دوره های برگزار شده
  • اطلاع رسانی و آشنایی با هسته های علمی دانشگاه صنعتی بابل