ارتباط اینترنتی:seraj.nit@chmail.ir
ارتباط تلفنی:01132368869
مراجعه حضوری:استان مازندران، شهرستان بابل، خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده برق، طبقه همکف، -پژوهشکده علوم و فناوری مهندسی سراج

شماره تماس مسئول سایت:  09143541149