ارتباط اینترنتی:seraj.nit@chmail.ir
ارتباط تلفنی:09026836124
مراجعه حضوری:استان مازندران، شهرستان بابل، خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده برق، طبقه همکف -پژوهشکده علوم و فناوری مهندسی سراج
01132368869

شماره تماس مسئول سایت:  09026836124