تحلیل برخورد شلاقی لوله ها در آباکوس
در این آموزش، مسئله برخورد یک ورق با هندسه نیم‌استوانه با استفاده از روش حل Dynamic, Explicit در نرم افزار آباکوس، نشان داده می شود.

03

مدت زمان فیلم: ۱۳ دقیقه
ارائه شده توسط: Sonika Sahu
  دانلود رایگان تحلیل برخورد شلاقی لوله ها در آباکوس