especials

 
جهت دانلود آموزش های ویژه آباکوس، روی موضوع فیلم مورد نظر کلیک نمائید.
(توجه: کلیه فیلم های ارائه شده، با کیفیت HD می باشند.)

1- آموزش شبیه سازی استنت و بالن جراحی عروق قلبی در آباکوس

02


2- آموزش تحلیل کمانش و پس کمانش صفحات فولادی در آباکوس به روش RIKS

01


3- شبیه سازی تونل باد در آباکوس

02


4- مدلسازی تیر بتن آرمه در آباکوس

01


5- مدلسازی قاب پورتال بتن آرمه در آباکوس

01


6- آموزش شبیه سازی زلزله در قاب چند طبقه بتن آرمه در آباکوس

earthquake


7- مدلسازی تیر فولادی I شکل در آباکوس

03


8- آموزش مدلسازی خرپای دوبعدی در آباکوس

01-truss-32


9- آموزش تحلیل برخورد شلاقی لوله ها در آباکوس

03


10- آشنایی با مطالعه پارامتریک در آباکوس

para3


11- شبیه سازی انتقال حرارت در آباکوس

watertank2


12- آموزش شبیه سازی تغییرشکل های زیاد ناشی از پیچش در آباکوس

twist


13– آموزش تحلیل مقطع استوانه ای به روش Static Riks

staticriks14- آموزش آنالیز دینامیکی ریل راه آهن و چرخ قطار در آباکوس


15- آموزش مدلسازی تصادف دو خودرو در آباکوس


16- آموزش مدلسازی تست سقوط یک قوطی آلومنیومی حاوی آب در آباکوس


17- آموزش مدلسازی تست تیر موجود در درب خودرو در آباکوس


18- آموزش مدلسازی کمانش غیرخطی استوانه در آباکوس

19- آموزش مدلسازی تست سختی برینل در آباکوس


20- آموزش مدلسازی شکل دهی فلزات با قالب سینوسی در آباکوس


21- آموزش مدلسازی Interference fit در آباکوس


22- آموزش سقوط آزاد فنر در آباکوس ( تحلیل اکسپلیست )


23- آموزش مدلسازی عبور گلوله از داخل آب در آباکوس


24- آموزش مدلسازی آزمایش اودیومتر(Oedometer test) بر روی مدل مورکولمب در آباکوس


25- آموزش مدلسازی اندرکنش خاک و سازه در آباکوس


26- آموزش مدلسازی SPH مسئله ضربه (Bird Strike Analysis) در آباکوس


27- آموزش شبیه سازی دریل کاری در آباکوس


28- آموزش روش المان های گسسته در آباکوس ( Discrete Element Method )


29- آموزش مدلسازی کمانش غیرخطی ستون باکس مربعی در آباکوس


30- آموزش تکنیک Submodeling در آباکوس (روشی برای افزایش دقت در نواحی خاص مدل)


31- آموزش مدلسازی Crystal Plasticity در آباکوس

 


32- آموزش مدلسازی آزمایش خمش سه نقطه ای در آباکوس


33- آموزش مدلسازی سیستم جرم و فنر در آباکوس


34- آموزش مدلسازی تغیرشکل لاستیک با جنس هایپر الاستیک تحت بارهای فشاری


35- آموزش مدلسازی و تحلیل فونداسیون سازه در آباکوس

 


36- آموزش مدلسازی خرابی ناشی از ضربه در آباکوس


37- آموزش مدلسازی گردش آب در یک مخزن با استفاده از کوپل اویلر-لاگرانژی (CEL)


38- مدلسازی کانتینر راه اندازی کشتی ( تحلیل کوپل لاگرانژی اویلری و کسر حجمی در مواد اویلری)

 


۴۰- آموزش تحلیل غیرخطی کمانش مقطع ناودانی در آباکوس