مدلسازی تیر بتن آرمه در آباکوس
بتن آرمه یا بتن مسلح بتن، نیروهای فشاری را به خوبی تحمل می‌کند؛ اما در برابر نیروهای کششی ضعیف است. پس با مسلح کردن بتن، می‌توان مقاومت کششی آن را افزایش داد. علاوه بر این، کرنش شکست بتن در کشش، بسیار پایین است که با مسلح نمودن آن می‌توان دو لبه بتن ترک‌خورده را به هم نزدیک کرد. هدف اصلی استفاده از بتن آرمه، واگذاری نیروهای کششی بوجود آمده در بتن به میلگردهاست (به دلیل مقاومت کششی بالای میلگرد) تا بدین طریق نیروهای کششی به بتن وارد نشده و سبب ترک‌خوردگی و در نهایت پکیدن بتن نشود. مقاومت کششی بتن ۰٫۱ مقاومت فشاری آن است.در اکثر موارد، برای بالا بردن تاب بتن، از میلگردهای فولادی جهت مسلح کردن بتن استفاده می‌شود. در این آموزش مدلسازی کامل یک تیر بتن آرمه در آباکوس، توضیح داده می شود.

01

مدت زمان فیلم: 2 ساعت 22 دقیقه
ارائه شده توسط: Vlad Inc
زبان فیلم: انگلیسی
  دانلود رایگان فیلم آموزشی مدلسازی تیر بتن آرمه در آباکوس

مدلسازی تیر فولادی I شکل در آباکوس
ساختمان‌های با اسکلت فولادی، از ستون‌های عمودی و تیرهای I– شکل افقی که به شکل شبکه‌های مستطیلی به هم وصل شده‌اند، تشکیل گردیده‌اند. این شبکهٔ مستطیل-شکل، وظیفهٔ نگه‌داری طبقات، سقف‌ها و دیوارهایی را که به اسکلت ساختمان وصل شده‌اند، برعهده دارد. به دلیل بیشتر بودن لنگر خمشی در تیرها، معمولاً جان مقطع فولادی تیرهای I-شکل دارای عرض بیشتری نسبت به جان ستون‌ها است. در این آموزش مدلسازی یک تیرفولادی با مقطع I در آباکوس، نشان داده می شود.

03

مدت زمان فیلم: 13 دقیقه
ارائه شده توسط: An Nguyen
  دانلود رایگان فیلم آموزشی مدلسازی تیر فولادی I شکل در آباکوس